Industrial solutions
Opublikowany 23/06/2021

Nowe oblicze druku

Wielkonakładowy druk cyfrowy na stałe zadomowił się już w branży tekstylnej, która jak wiemy, wymaga dużych mocy produkcyjnych i szybkiego druku w dużej skali. Drukarki cyfrowe stały się remedium na potrzeby szybkiej produkcji wielkonakładowej i stanowią dziś powszechny element krajobrazu branży tekstylnej. 

Cyfrowy proces produkcji pozwolił (na każdym jego etapie) skrócić czas druku materiałów tekstylnych, w porównaniu do technologii analogowej, druku rolowego (rotacyjnego), jak i sitodruku. Nie musimy już czekać tygodniami na dodruki czy wyprodukowanie dodatkowej partii tego samego wzoru materiału i sprowadzenie jej np. z Dalekiego Wschodu czy Turcji. Dzięki „cyfrowemu podejściu”, polska branża produkcji materiałów tekstylnych stała się bardziej responsywna i szybsza w działaniu. Dostosowała się także do ogólnoświatowej tendencji skracania nakładów druku poszcze- gólnych wzorów materiałów, przy jednoczesnym wielokrotnym zwiększeniu ilości typów drukowanych wzorów. 

Durst Greentex-Pigment ink. 

Tak, jak wcześniej „cyfrowe podejście” do produkcji materiałów tekstylnych zrewolucjonizowało branżę druku, tak obecnie, nowa technologia, którą jest zadruk tekstyliów tuszami pigmentowymi zawierającymi „binder” (środek wiążący z materiałem) – zmieni oblicze wielkonakładowego druku cyfrowego tekstyliów.

    Dalsza część artykułu dostępna po podaniu adresu e-mail.

    Subscribe to our newsletter