Durst Analytics

Durst Analytics zwiększa przejrzystość wyników produkcyjnych. Użytkownicy mogą przeglądać najważniejsze dane produkcyjne druku za pomocą przeglądarki internetowej lub otrzymywać automatycznie wygenerowany raport pocztą elektroniczną. Daje to użytkownikom stały wgląd w swoje systemy drukowania i umożliwia natychmiastowe monitorowanie materiału, zużycia atramentu i wydajności.

System, który będąc połączony z maszynami drukującymi pozwala na generowanie niezbędnych danych w procesach produkcyjnych, umożliwia także:

> zarządzanie kilkoma maszynami drukarskimi,

> integrację z własnym środowiskiem IT klienta.

Subscribe to our newsletter