Elitron OPERA OFFLINE

Nie zostawiamy ani jednego

System, który nie tylko skanuje kształt materiału, digitalizuje defekty, a następnie przechowuje je w specjalnej bazie danych, ale nawet przechowuje określoną partię materiałów, a następnie wykonuje automatyczną akomodację, dopasowując pliki wycinające do poszczególnych powłok cięcia.

Zalety
  • Precyzja
  • Wszechstronność
  • Kreatywność
Mozliwości
  • Opera Offline skanuje materiał, rejestrując jego kształt
  • Oprogramowanie pozwala na digitalizację każdego obszaru defektów i jakości
  • System pozwala na przechowywanie określonej partii materiałów
  • Obliczane jest najlepsze dopasowanie elementów
  • Umożliwia automatyczną akomodację
  • Umożliwia automatyczne układanie nawet na materiałach syntetycznych

Subscribe to our newsletter