Elitron OPERA

Nic nie jest pozostawione przypadkowi
Dzięki specjalnie zaprojektowanym algorytmom Opera jest w stanie odczytać kształt obiektu, digitalizować jego defekty, obliczyć najlepsze dopasowanie elementów i zapisać wszystko w swojej bazie danych. Zwiększy to prędkość przetwarzania, a także przyniesie znaczne oszczędności materiałowe.

Zalety
  • Precyzja
  • Wszechstronność
  • Kreatywność
Możliwości
  • Opera cyfrowo skanuje materiał
  • Oprogramowanie pozwala na szczegółową identyfikację defektów i obszarów jakości
  • Oblicza najlepsze dopasowanie elementu
  • Umożliwia automatyczne zagnieżdżanie
  • Umożliwia automatyczne układanie nawet na materiałach syntetycznych

Subscribe to our newsletter