Oznakowanie i reklama

Druk cyfrowy i oznakowania to ważne narzędzie reklamowe służące do przekazywania informacji różnym grupom docelowym. Może być ono używane do promowania, informowania, identyfikowania lub dawania wskazówek w różnych gałęziach działalności, takich jak handel detaliczny, sklepy, lotniska, stacje komunikacyjne, wydarzenia i targi.
Durst zapewnia technologię drukowania pozwalającą na wprowadzanie w życie wielu różnych zastosowań z obszaru oznakowania i reklamy.

Subscribe to our newsletter